Çka është dispozita e faljes së namazit të xhenazes së magjistarit, dhe a lejohet që të varroset te varrezat e muslimanëve pasi që të vritet?

Nëse vritet, nuk i falet namazi dhe nuk varroset te varrezat e muslimanëve, por varroset te varrezat e mosbesimtarëve, nuk lejohet që të varroset të varrezat e muslimanëve, nuk i falet xhenazja, nuk i pastrohet trupi dhe nuk qefinoset. E lusim Allahut të na i falë gabimet.

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *