Pyetje: Çfarë obligimesh kanë prindërit për fëmijën e tyre të porsalindur?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

  1. Futja e një hurme të përtypur në gojën e tij ose diçka tjetër të ëmbël.
  2. Dy kurbane nëse është djalë ditën e shtate dhe një nëse është vajzë.
  3. Synetllëku ditën e shtatë.
  4. Ngjitja e një emri të mirë musliman deri në ditën e shtatë.

Allahu e di më së miri.

Hoxhë Ahmed Kalaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *