Njëri është I HIDHUR, i dyti është i NJELMËT, kurse i teri është PA SHIJE.

Uji i hidhur gjendet në vesh dhe i pengon insektet të mos na hyjnë në vesh.
Imagjinoni, sikur të ishte uji në vesh i ëmbël. Kjo do të ishte delikatesë e vërtetë për milingonat.
Uji i njelmët gjendet në sy. Me njelmësinë e tij i pengon infeksionet e syrit i cili është organ shumë i ndjeshëm.

Uji pa shije gjendet në gojë. Nëse do të kishte shije, nuk do ta njihnim shijen e vërtet të ushqimit të cilin e hamë.Qoftë lavdëruar Allahu, i Cili krijon nga asgjëja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *