Për ata që kanë brenga, mërzi, paaftësi, përtaci, koprraci, frikë, borxhe dhe presion nga njerëzit (e sigurisht se çdonjëri prej nesh e ka ndonjëren prej tyre), ua preferoj këtë lutje që na e tregoi i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ve selam)!Pejgamberi (alejhi salatu ve selam) një ditë hyri në xhami, aty e pa të ulur një burrë nga ensarët që quhej Ebu Umame dhe e pyeti:”

O Ebu Umame po qëndron në xhami edhe pse nuk është koha e namazit”? Ai tha: Brengat më kanë kapluar dhe borxhet më kanë mbuluar, o i Dërguari i Allahut!E i Dërguari i Allahut i tha:” A t’a mësoi një lutje që nëse e thua Allahu t’i largon brengat dhe borxhet?Ai tha: Gjithsesi o i Dërguari i Allahut!E ai i tha:”

Në mëngjes dhe mbrëmje thuaj: O Allahu im! Kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe mërzia, nga paaftësia dhe përtacia, nga koprracia dhe frika, si dhe nga zhytja në borxhe dhe shtypja e njerëzve mizorë”.Ebu Umame tha: E thashë këtë(lutje) e Allahu m’i largoi brengat dhe borxhet!

(Buhariu)Shkruar nga hoxhë Fadil Musliu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *