Mençuri e deves: Thotë personi i cili i ka sjellur këto fotografi:

Vërejta deven që ulej në një pus me ujë e pastaj ngritej dhe menjëherë e ushqente me qumësht të voglin e saj.

U habita nga këto lëvizje të deves, e pyeta fshatarin i cili ishte pronari i saj se cili është shkaku i këtyre lëvizjeve?

Ai më tha:

Deveja futet në pusin e mbushur me ujë në mënyrë që ta ftoh qumështin dhe me të ta ushqej të voglin e saj kur temeperaturat të janë të larta!

Allahu në Kur’an thotë:

“A nuk shohin se si Ne e kemi krijuar deven.” (El-Gashije)

Përktheu Qëndrim Brahimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *