Pyetje: ”Një grua ka përdorur pika të hundës gjatë ditës në Ramazan për t’ia lehtësuar frymëmarren. Çfarë duhet të bëje ajo tani?”

Përgjigje: ”Nëse një person duhet t’i marrë ato patjetër, kjo lejohet dhe agjërimi i tij është i saktë. Mirëpo, nëse ndjehet shija e tyre në fyt, agjërimi është i pavlefshëm. Në këtë rast, ai është i detyruar ta kompensojë këtë ditë.”

Burimi: “Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”, nr 20102

Imam Abdul-Aziz bin Baz
Shejkh Salih el-Feuzan
Shejkh Bekr Ebu Zejd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *