Si pjesë e ditëve të brendit, ekipi i portalit e ka filluar lojën shpërblyese që nga data e 5 Janarit 2018 deri në më 30 Janar 2018, për rregullat dhe kushtet e lojës i kemi paraqitur gjatë ofertës në faqen tonë në Facebook Ide Interesante.Mirëpo në muajt në vijim do të ketë edhe loja të tjera shpërblyese.

Loja shpërblyese ofronte një iPhone 8, pas gjithë angazhimet të kushteve tona që kemo kërkuar ka arritur të fiton ofertën e parë vajza me emrin Bukurije Halilaj.

Urime Bukurije.Të urojmë shumë fatë edhe në ofertat tjera me shumë suksese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *